OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

ESENYURT KENT KONSEYİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

08.10.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği Kent Konseyimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 26.01.2020 Pazar günü saat 11.00 de Esenyurt Kültür Merkezinde yapılacaktır.
Gündem
1. Açılış ve yoklama
2. Divan Heyeti seçimi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4. Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi
5. Yönergelerin okunması ve onaya sunulması
6. Çalışma Meclisleri ve komisyonlarının tanıtımı
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış