DUYURU

12.09.2021 Günü saat:11.0 de Esenyurt Kent Konseyi Gençlik meclisi Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda aşağıdaki gündem
maddeleri ile toplanacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 19.09.2021 tarihinde aynı saate ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleşecektir. Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclis Üyelerine ve kamuoyuna duyurulur.
Genel Sekreter                   Başkan
Av. Zeynel Çambeli             Tuncer Dağ

Gündem

  1. Açılış
  2. Yoklama ve çoğunluk tespiti
  3. Divan oluşumu
  4. Saygı duruşu ve istiklal marşı
  5. Başkanın konuşması
  6. Faaliyet Raporunun sunumu
  7. Adayların tanıtım konuşması
  8. Meclis organlarının seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış