Duyuru

19.09.2021 Günü saat:11.0 de Esenyurt Kent Konseyi kadınlar meclisi Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonunda aşağıdaki gündem
maddeleri ile toplanacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 26.09.2021 tarihinde aynı saate ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleşecektir. Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclis Üyelerine ve kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreter                       Başkan
Av. Zeynel Çambeli            Tuncer Dağ

Gündem

  1. Açılış
  2. Yoklama ve çoğunluk tespiti
  3. Divan oluşumu
  4. Saygı duruşu ve istiklal marşı
  5. Başkanın konuşması
  6. Faaliyet Raporunun sunumu
  7. Adayların tanıtım konuşması
  8. Meclis organlarının seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış