ESENYURT KENT KONSEYİ’İNDE ÖNEMLİ BİR PROJEYE DESTEK

Esenyurt Kent Konseyi Başkanımız Tuncer Dağ’ında sunum yapacağı IV.Mülteciler Alanında Belediye Koordinasyon Platformu Toplantısı, 18 Şubat 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.
Yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bu önemli toplantıda, yerel yönetimlerin mültecilere yönelik kapsayıcı faaliyetlerine ilişkin uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki iyi uygulamaları paylaşılacak olup ihtiyaçlar, kaynaklara erişim ve uluslararası ağlara katılım konuları veri temelli bir yaklaşımla ele alınacaktır.
Esenyurt Kent Konseyi Mülteciler Meclisi tarafından hazırlanan rapor Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ tarafında sunulacaktır.