Genel Kurul

26.09.2021 Günü saat:11.0 de Esenyurt Kent Konsey, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 03.10.2021 tarihinde aynı saate ve aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleşecektir.
Esenyurt Kent Konseyi Üyelerine ve kamuoyuna duyurulur.
Genel Sekreter                         Başkan
Av. Zeynel Çambeli              Tuncer Dağ

Gündem

  1. Açılış
  2. Yoklama ve çoğunluk tespiti
  3. Divan oluşumu
  4. Saygı duruşu ve istiklal marşı
  5. Başkanın konuşması
  6. Faaliyet Raporunun sunumu
  7. Adayların tanıtım konuşması
  8. Meclis organlarının seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış