Yerel Yönetimler Yasası gereği oluşturulan Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kapsamında hizmet eden bir kuruluştur.